ČLENSTVÍ

Členem naší organizace se může stát každý, kdo projeví zájem o výcvik psa a úspěšně absolvuje kurz. V našich řadách jsou nejen psi s průkazem původu, ale i čistokrevní voříšci. Kromě sportovního výcviku se několik členů zabývá i přípravou psa pro praktické záchranné práce v ZKS Poodří, která má svou základnu také na našem cvičišti. Vstup na cvičiště není podmíněn vlastnictvím psa, mnoho členů začínalo jako takzvaní čumilové, proto zveme všechny mezi nás. :)

Podmínka pro členství je úspěšné absolvování základního kurzu poslušnosti a zaplacení členského příspěvku.


Podmínky a pravidla, které u nás platí:

1. Účastník kurzu či člen (dále jen psovod) dbá na svou vlastní bezpečnost i bezpečnost všech ostatních na cvičišti.

2. Děti do 18 let se mohou účastnit kurzu pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce.

3. Psovod se řídí pokyny instruktora, který vede výcvik.

4. Psovod je zodpovědný za svého psa, jím způsobené škody a úrazy, i jeho vlastní.

5. Psovod na začátku kurzu předkládá ke kontrole očkovací průkaz psa se zapsaným povinným očkováním proti vzteklině.

6. Psovod je povinnen udržovat svého psa v čistotě (odblešeného, odčerveného).

7. Psovod uklízí po svém psu exkrementy v areálu cvičiště, v jeho okolí i na příjezdové cestě.

8. Psovod nechodí na cvičiště se zraněným nebo nemocným psem. Nemoc nebo úraz hlásí psovod bezprostředně po jejich zjištění instruktorovi výcviku, který informuje o této skutečnosti ostatní účastníky kurzu, případně členy klubu.

9. Psovod dopředu hlásí blížící se hárání nebo jeho začátek. Kurzu se může účastnit za podmínek dohodnutých s intruktorem a ostatními psovody.

10. Kurzu se nemohou účastnit březí feny.

11. Psovod umisťuje svého psa, se kterým necvičí, do odkládacího boxu, který je na cvičišti k dispozici. Je ZAKÁZÁNO uvazovat psa k zábradlí klubovny nebo k oplocení.

12. Psovod je odpovědný za své děti, rodinné příslušníky či návštěvy, které přivede nebo pozve.

© 2018 KK Hlučín - Rovniny
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky